Programe editoriale la Editura Lumen

-Editura Lumen anunta programele editoriale pentru toamna anului 2010.
Ca in fiecare an Editura Lumen ofera o serie de programe editoriale destinate promovarii tinerilor cercetatori in domeniile sociale si umaniste precum si tinerilor scriitori.

Aceste programe se vor desfasura in perioada 15 octombrie-20 decembrie 2010. Volumele sau articolele selectate vor fi cofinantate de catre Editura Lumen cu valori cuprinse intre 30% si 100 % din costurile editoriale si de promovare. Programele editoriale valabile pentru toamna anului 2010 sunt:
– Programul de Promovare a Tinerilor Cercetatori;
– Programul Lumen Academic;
– Programul Lumen Microcercetari;
– Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala;
– Postmodern Openings;
– Lumen Trepte catre Excelenta;
– Concurs National de Debut Literar Lumen.
De asemenea Editura Lumen deruleaza 3 noi programe de promovare pentru autorii care au publicat deja anterior in cadrul editurii noastre (valabil inclusiv pentru cei selectati in cadrul acestei sesiuni.)
– Publicatiile Lumen in BDI ;
– Lumen International ;
– Carte Internationala la Editura Lumen

PROGRAMUL DE PROMOVARE A TINERILOR CERCETATORI

In perioada 15 octombrie-20 decembrie 2010, Asociatia Lumen, Centrul de Cercetari Socio-Umane si Editura Lumen desfasoara a-XIV-a editie a Selectiei de lucrari cu caracter stiintific in cadrul PROGRAMULUI DE PROMOVARE A TINERILOR CERCETATORI. Acest program urmareste in principal promovarea tinerilor care exceleaza in domeniul academic si stiintific. Sunt asteptate lucrari de doctorat sau referate, lucrari de cercetare, dar si lucrari de dizertatie sau de licenta cu un nivel stiintific ridicat, spre a fi publicate in volume individuale sau colective sau in reviste de specialitate ale Editurii Lumen. Domeniile pentru care se asteapta lucrari in cadrul acestei selectii: asistenta sociala, sociologie, filosofie, psihologie, stiinte sociale, juridice, politice sau in stiintele educatie, marketing si economie, PR si comunicare, psihologie, teologie, integrare europeana, filologie lingvistica, istorie. Pentru prima data in acest program sunt asteptate si lucrari in domeniile: stiintele vietii – biologie ecologie si agronomie – si stiinte ale pamantului – geografie, geologie. Ca si in anii anteriori, si la aceasta editie sunt incurajati sa aplice tineri cercetatori cu varsta pana in 40 de ani, masteranzi, doctoranzi, din tara si din strainatate, care sunt implicati sau au efectuat cercetari stiintifice in domeniile socio-umane. Asociatia Lumen cofinanteaza intre 30% si 50% din costurile totale aferente publicarii lucrarilor selectate. Selectia lucrarilor se face de catre un comitet de referenti in baza principiului Blind Peer Review. Mentionam ca referentii Editurii Lumen sunt cercetatori cu titlul stiintific de doctor sau doctoranzi, provenind din Universitati, Institute de Cercetare sau Organizatii nonguvernamentale, din tara si din strainatate, cu o recunoscuta activitate profesionala in fiecare domeniu in parte.
PROGRAMUL DE PROMOVARE A TINERILOR CERCETATORI are specificul unei selectii nationale si internationale de articole si/sau volume cu caracter stiintific sau academic. Sunt asteptate lucrari atat in limba romana, in limba engleza cat si in limba franceza. Mentionam ca lucrarile in limba engleza ce vor fi selectate in urma procesului de Peer Review vor avea prioritate la publicare. Cercetatori vor trimite catre Editura Lumen, la adresa de email edituralumen@gmail.com urmatoarele documente:
-un rezumat al cartii/lucrarii atat in limba romana cat si in limba engleza, pentru a fi supus procesului de Peer Review (si in masura posibilitatii intreg volumul pentru a putea fi supus procesului de evaluare editoriala);
– CV-ul autorului care aplica;
– o scrisoare de intentie, in care aplicantii sunt invitati printre altele sa-si motiveze optiunea de a publica la Editura Lumen.
Pentru informatii cu privire la procesul de selectie accesati site-ul www.edituralumen.ro Materialele in vederea publicarii sunt asteptate pe adresa de email edituralumen@gmail.com pana la data de 1 decembrie 2010 cu mentiunea PENTRU PROGRAMUL DE PROMOVARE A TINERILOR CERCETATORI. In ceea ce priveste regulile editoriale si Strategia Editoriala Lumen 2010 autorii sunt invitati sa consulte informatiile de pe site-ul Editurii Lumen www.edituralumen.ro la categoria Strategie Editoriala Editura Lumen 2010. Pentru mai multe informatii privind Programul de Promovare a Tinerilor Cercetatori precum si despre celelalte programe editoriale ale Editurii Lumen va asteptam pe site-ul nostru www.edituralumen.ro precum si la adresa de mail edituralumen@gmail.com.
IMPORTANT
Incepand cu 2010 lucrarile acceptate in cadrul programului vor putea fi eligiblie pentru programele de promovare internationala: Publicatiile Lumen in BDI si Lumen International.

PROGRAMUL LUMEN ACADEMIC

Programul Lumen Academic se adreseaza cercetatorilor cu experienta in domeniile: asistenta sociala, sociologie, filosofie, psihologie, stiinte sociale, juridice, politice sau in stiintele educatie, marketing si economie, PR si comunicare, psihologie, teologie, integrare europeana, filologie lingvistica, istorie. Pentru prima data in acest program sunt asteptate si lucrari in domeniile: stiintele vietii – biologie ecologie si agronomie – si stiinte ale pamantului – geografie, geologie.
Asociatia Lumen cofinanteaza intre 30% si 70% din costurile totale aferente publicarii lucrarilor selectate. Selectia lucrarilor se face de catre un comitet de referenti in baza principiului Blind Peer Review. Mentionam ca referentii Editurii Lumen sunt cercetatori cu titlul stiintific de doctor sau doctoranzi, provenind din Universitati, Institute de Cercetare sau Organizatii nonguvernamentale, din tara si din strainatate, cu o recunoscuta activitate profesionala in fiecare domeniu in parte.
PROGRAMUL LUMEN ACADEMIC are specificul unei selectii nationale si internationale de articole si/sau volume cu caracter stiintific sau academic. Sunt asteptate lucrari atat in limba romana, in limba engleza cat si in limba franceza. Mentionam ca lucrarile in limba engleza ce vor fi selectate in urma procesului de Peer Review vor avea prioritate la publicare. Cercetatori vor trimite catre Editura Lumen, la adresa de email edituralumen@gmail.com urmatoarele documente:
-un rezumat al cartii/lucrarii atat in limba romana cat si in limba engleza, pentru a fi supus procesului de Peer Review (si in masura posibilitatii intreg volumul pentru a putea fi supus procesului de evaluare editoriala);
– CV-ul autorului care aplica;
– o scrisoare de intentie, in care aplicantii sunt invitati printre altele sa-si motiveze optiunea de a publica la Editura Lumen.
Pentru informatii cu privire la procesul de selectie accesati site-ul www.edituralumen.ro Materialele in vederea publicarii sunt asteptate pe adresa de email edituralumen@gmail.com pana la data de 1 decembrie 2010 cu mentiunea PENTRU PROGRAMUL LUMEN ACADEMIC. In ceea ce priveste regulile editoriale si Strategia Editoriala Lumen 2010 autorii sunt invitati sa consulte informatiile de pe site-ul Editurii Lumen www.edituralumen.ro la categoria Strategie Editoriala Editura Lumen 2010. Pentru mai multe informatii privind Programul de Promovare a Tinerilor Cercetatori precum si despre celelalte programe editoriale ale Editurii Lumen va asteptam pe site-ul nostru www.edituralumen.ro precum si la adresa de mail edituralumen@gmail.com.
IMPORTANT
Incepand cu 2010 lucrarile acceptate in cadrul programului vor putea fi eligiblie pentru programele de promovare internationala: Publicatiile Lumen in BDI si Lumen International.

Programul Lumen Microcercetari, editia 2010

Editura Lumen si Centrul de Cercetari Socio-umane Lumen anunta desfasurarea in perioada 1 octombrie-20 noiembrie 2010 a Selectiei Internationale de Microcercetari in domeniile socio-umane: asistenta sociala, filosofie, psihologie, stiinte politice, stiintele educatiei, istorie, marketing si comunicare, stiinte economice istorie si arheologie, economie, protectie sociala, critica si estetica literara, folcloristica, cultura romaneasca veche, etnologie si etnografie etc. Articolele selectate vor fi incluse in volume colective sau in Revistele Stiintifice cu caracter International (Indexate BDI) ale Editurii Lumen.In cadrul selectiei sunt invitati sa propuna articole rezultate in urma activitatii de cercetare cadre didactice din invatamantul universitar, bursieri postdoctorat, doctoranzi, sau alte categorii de cercecetatori din tara sau din strainatate. O sectiune aparte a Programului este destinata cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, precum si absolventilor de masterate, sau studii de licenta din ultimii trei ani. Domeniile in care se primesc lucrari pentru publicare sunt asistenta sociala, protectie sociala, filosofie, psihologie, stiinte politice, stiintele educatiei, istorie, marketing si comunicare, stiinte economice, istorie si arheologie, economie, critica de arta si estetica literara, folcloristica, cultura romaneasca veche, etnologie si etnografie etc. De asemenea, sunt asteptate volume realizate de colective de cercetatori din cadul unor univesitati si institute, volume colective ale unor tineri masteranzi sub coordonarea unui cadru didactic, volume colective care reunesc activitatea tinerilor doctoranzi dintr-o scoala doctorala sau postdoctorala, lucrarile si comunicarile unor sesiuni stiintifice, etc. Grupul tinta caruia se adreseaza pentru acest program cuprinde tineri cu varsta de pana in 45 de ani angajati in studiul cercetarii stiintifice sau care detin lucrari valoroase de cercetare in domeniile mentionate mai sus. Pentru Programul Lumen Microcercetari sunt asteptate studii si rapoarte, referate sustinute in cadrul programelor doctorale etc care sa prezinte ipoteze, rapoarte partiale, rezultatele sau concluziile unor cercetari etc. Articolele vor fi supuse procesului de Blind Peer Review, proces asigurat de refentii Editurii Lumen. Pentru informatii cu privire la procesul de selectie accesati site-ul www.edituralumen.ro . Materialele in vederea publicarii sunt asteptate pe adresa de email edituralumen@gmail.com pana la data de 1 decembrie 2010 cu mentiunea PENTRU PROGRAMUL LUMEN MICROCERCETARI- Articolul propus spre publicare trebuie sa fie integral in limba engleza, franceza sau romana si sa contina un scurt rezumat in limba engleza, cuvinte cheie in limba engleza, cu un aparat bibliografic de specialitate (pentru denumirile in limba romana nu se vor folosi diacritice in bibliogarfie, dar acestea sunt obligatorii in restul articolului daca acesta este in romana).
Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati site-ul www.edituralumen.ro sau sa formulati intrebari pe adresa de email edituralumen@gmail.com.
IMPORTANT
Incepand cu 2010 lucrarile acceptate in cadrul programului vor putea fi eligiblie pentru programele de promovare internationala: Publicatiile Lumen in BDI si Lumen International.

REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, EDITIA 2010

Iasi, Octombrie 2010: Editura Lumen anunta deschiderea unei noi sesiuni de selectie de articole stiintifice pentru REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA.
Programul “Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala” are ca scop informarea tuturor celor interesati de domeniul pedagogiei moderne, de noutatile si inovatiile specifice acestui domeniu.
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala este o publicatie trimestriala care are ca misiune promovarea noutatilor din domeniul educatiei multidimensionale atat de la nivel national cat si international.
In cadrul acestui program sunt incurajate pentru a publica persoane din diferite medii profesionale care doresc sa promoveze noi tehnici educationale, autori atat din Romania cat si din strainatate, cadre didactice din mediul preuniversitar, cat si din mediul universitar, formatori, cercetatori, persoane implicate in educatia adultilor si nu numai. Sunt asteptate de asemenea articole care se refera pe langa oricare din domeniile de mai sus, si la domenii conexe, cum ar fi transformarea sociala, didactici speciale si particulare, retorici educationale, studii de caz, cercetari in domeniul politicilor educationale, evaluarea serviciilor socio-educationale, corelatia unor discipline particulare cu educatia si metode inovative de predare a diferitelor discipline particulare etc.
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala este un Jurnal international cu evaluare colegiala, indexata in 6 Baze de Date Internationale (BDI), fapt care atesta recunoasterea valorii sale stiintifice. Revista este in curs de evaluare ISI Thomson Reuters.
Pentru procesul de selectie, autorii care doresc sa se inscrie la editia octombrie 2010 vor trimite catre Editura Lumen, la adresa de email edituralumen@gmail.com cu specificatia “PENTRU REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA” urmatoarele documente:
– Articolul/ materialul propus spre publicare (materiale, articole originale rezultate in urma unor cercetari, studii de caz, comunicari si recenzii). Acesta trebuie sa fie integral in limba engleza si romana si sa contina un scurt rezumat in limba engleza si in romana (OBLIGATORIU in ambele limbi), cuvinte cheie, un aparat bibliografic de specialitate;
– CV -ul autorului care aplica;
– o scrisoare de intentie prin care va motiva alegerea sa de a publica la Editura Lumen a prezenta succint motivele pentru care considera ca lucrarea sa se potriveste specificului acestui program.
Precizam ca articolele propuse spre publicare trebuie sa contina un scurt rezumat in limba engleza, cuvinte cheie, un aparat bibliografic de specialitate (care sa contina in proportie de minim 30% bibliografie in limba engleza sau romana cotata ISI). Sunt de asemenea asteptate articole integral in limba engleza cu aceasi mentiune la bibliografie. Utilizarea in bibliografie a unor lucrari de specialitate publicate la Editura Lumen dovedeste atasamentul si interesul autorului fata de editura la care aplica spre publicare.
In Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala se accepta articole intergrale in limba engleza. Ca exceptie vor fi acceptate articole in limba franceza daca au la baza o comunicare stiintifica prezentata la o sesiune de comunicari. Titlul articolului, abstractul si referintele bibliografice, trebuie sa fie in limba engleza, pentru referinte utilizandu-se APA STYLE. (pentru informatii suplimentare accesati www.revistaromaneasca.ro).
Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati site-ul www.edituralumen.ro sau sa formulati intrebari pe adresa de email edituralumen@gmail.com.

POSTMODERN OPENINGS, EDITIA 2010

Iasi, Octombrie 2010: Editura Lumen anunta deschiderea unei noi sesiuni de selectie de articole stiintifice pentru POSTMODERN OPNENINGS.
Programul “Revista Postmodern Openings” are ca scop informarea tuturor celor interesati de domeniul filosofiei si stiintelor sociale in perioada contemporana.
Postmodern Openings (book series) este o publicatie trimestriala care are ca misiune promovarea noutatilor din domeniul filosofiei si stiintelor socio umane atat de la nivel national cat si international.
In cadrul acestui program sunt incurajate pentru a publica cercetatori, cadre didactice din mediul universitar si preuniversitar, autori atat din Romania cat si din strainatate. Sunt asteptate de asemenea articole care se refera la domeniul filosofiei, sociologiei, psihologiei, stiintelor politice, stiintelor educatiei, si la domenii conexe, cum ar fi transformarea sociala, didactici speciale si particulare, retorici, studii de caz, cercetari in domeniul politicilor publice, evaluarea serviciilor, corelatia unor discipline particulare cu educatia si metode inovative de cercetare si interventie sociala care sa aiba corelatie cu specificul postmodernitatii si gandirii postmoderne.
Postmodern Openings este un Jurnal international de tipul book series care apare in Romania si incepanad cu numarul din decembrie va apare si intr-o editie din Germania fiind bazata pe evaluare colegiala. Postmodern openings publica articole in principal articole in limba engleza si in mod exceptional in limba franceza si germana. Este indexata in 6 Baze de Date Internationale (BDI), fapt care atesta recunoasterea valorii sale stiintifice. Revista este in curs de evaluare ISI Thomson Reuters.
Pentru procesul de selectie, autorii care doresc sa se inscrie la editia octombrie 2010 vor trimite catre Editura Lumen, la adresa de email edituralumen@gmail.com cu specificatia “PENTRU POSTMODERN OPENINGS” sau Pentru Programul Lumen Microcercetari daca autorul lasa la latitudinea Editurii Lumen in care dintre publicatiile implicate in program se doreste a fi inclus materialul propus.Pe adresa Editurii mentionata anterior se trimit urmatoarele documente:
– Articolul/ materialul propus spre publicare (materiale, articole originale rezultate in urma unor cercetari, studii de caz, comunicari si recenzii). Acesta trebuie sa fie integral in limba engleza si romana si sa contina un scurt rezumat in limba engleza si in romana (OBLIGATORIU in ambele limbi), cuvinte cheie, un aparat bibliografic de specialitate;
– CV -ul autorului care aplica;
– o scrisoare de intentie prin care va motiva alegerea sa de a publica la Editura Lumen a prezenta succint motivele pentru care considera ca lucrarea sa se potriveste specificului acestui program.
Precizam ca articolele propuse spre publicare trebuie sa contina un scurt rezumat in limba engleza, cuvinte cheie, un aparat bibliografic de specialitate (care sa contina in proportie de minim 30% bibliografie in limba engleza sau romana cotata ISI). Sunt de asemenea asteptate articole integral in limba engleza cu aceasi mentiune la bibliografie. Utilizarea in bibliografie a unor lucrari de specialitate publicate la Editura Lumen dovedeste atasamentul si interesul autorului fata de editura la care aplica spre publicare.
Materialele propuse spre publicare vor trebui sa fie redactate in conformitate cu APA STYLE.
Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati site-ul www.edituralumen.ro sau sa formulati intrebari pe adresa de email edituralumen@gmail.com.

LUMEN- TREPTE CATRE EXCELENTA, EDITIA 2010

In cadrul acestei editii a programului „LUMEN TREPTE CATRE EXCELENTA” sunt asteptati tineri cercetatori, masteranzi, doctoranzi din tara si din strainatate dedicati cercetarii stiintifice in domeniile socio-umane. Programul Lumen Trepte catre Excelenta are specificul unei selectii nationale si internationale de materiale de valoare in domeniul cercetarii si nu a unui concurs propriu-zis. Pot fi propuse spre selectie lucrari de licenta, lucrari de disertatie sau cercetari realizate in cadrul Scolii doctorale de tineri care nu au obtinut inca titlul de doctor.
Printre domeniile de cercetare vizate pentru acest program se numara: asistenta sociala, sociologia, politologia, psihologia, filosofia, stiintele juridice, stiintele economice, lingvistica, literatura, istoria, marketing-ul si comunicarea, studiile europene, jurnalismul si teologia.
Pentru procesul de selectie se vor trimite catre Editura Lumen, la adresa de email edituralumen@gmail.com cu mentiunea pentru PROGRAMUL LUMEN-TREPTE CATRE EXCELENTA urmatoarele documente:
 Curriculum Vitae
 Scrisoare de intentie
 Prezentarea volumului (in aproximativ 3-4 pagini)
 Cel putin o referinta pentru volumul propusdin partea unui cadru universitar
 Cuprinsul volumului propus spre selectie
 Fragmente semnificative din volumul propus
 Declaratie pe propria raspundere cu privire la drepturile de autor asupra materialului propus
Editura Lumen va realize un process de Blind Peer Review. Propunerile pentru publicare sunt asteptate la adresa de email edituralumen@gmail.com pana la data de 1.12.2010 cu mentiunea „PENTRU LUMEN TREPTE CATRE EXECELENTA”. Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul www.edituralumen.ro sau sa formulati intrebari pe adresa de email edituralumen@gmail.com.

CONCURS NATIONAL DE DEBUT LITERAR LUMEN
In cadrul Concursului National de Debut Literar Lumen 2010, derulat sub forma unui concurs, sunt asteptati sa participe poeti, prozatori si eseisti cu vârsta pâna la 35 de ani care nu au debutat cu volum individual de autor.
Concursul se va desfasura pe urmatoarele sectiuni: poezie, Proza (roman, proza scurta, eseuri, dramaturgie, jurnal) si literatura pentru copii si adolescenti.
Grupul editorial Lumen Media va subventiona aparitia volumelor selectionate in proportii de pana la 50% din costurile editoriale. In mod exceptional pentru un volum care dovedeste o reala valoare culturala Editura Lumen poate finanta integral aparitia lui dar editura nu-si asuma in acest moment obligatia de a finanta integral aparitia vreunui volum.
Juriul selectiei va fi alcatuit din reprezentanti ai editurii organizatoare , critici literari, si scriitori.
Pentru sectiunea poezie autorii vor trimite 5 texte semnificative pentru volumul spre publicare. Pentru sectiunile eseu, proza scurta si roman, autorii vor trimite un extras de cel putin 10 pagini format A4 care face parte din textul propus spre publicare. Autorii vor insoti textele de un CV succinct in care vor fi prezentate eventualele aparitii in reviste literare, publicatii de cultura, precum si eventuale referinte critice semnificative.
ATENTIE
Editura Lumen va publica un volum colectiv cuprinzand textele (sau fragmente din acestea ) propuse spre publicare in cadrul concursului. Trimiterea unui material pentru concurs inseamna implicit acceptul acordat Editurii Lumen de a prelua materialul in cadrul volumului colectiv. Publicarea sau nepublicarea acestui material in volumul colectiv este la latitudinea Editurii Lumen. Aparitia textelor in cadrul avestui volum este gratuita pentru toti autorii dar acestia sunt de acord ca nu vor pretinde nici un fel de drepturi de autornici macar in carti pentru acest volum colectiv. Autorii interesati pot primi volumul colectiv contra cost fara a exista obligatie in acest sens.
Textele vor fi trimise in perioadele: 15 octombrie.- 20 decembrie (afisarea rezultatelor in perioada 15 ianuarie-1 februarie) pe adresa edituralumen@gmail.com cu specificarea PENTRU CONCURSUL NATIONAL DE DEBUT LITERAR Lumen 2010 insotite de CV ul literar al autorului.
Tinerii scriitori din Republica Moldova si comunitatile romanesti din strainatate sunt asteptati sa participle la aceasta selectie.
Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati site-ul www.edituralumen.ro sau sa formulati intrebari pe adresa de email edituralumen@gmail.com.

PUBLICATIILE LUMEN IN BDI

Avandu-se in vedere necesitatea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si experienta anterioara a Editurii Lumen (pentru informatii vedeti site-ul Editurii Lumen http://edituralumen.ro/category/lumen-in-baze-de-date-internationale/), si anume indexarea Revistei de Cercetare si Interventie Sociala in ISI Thomson si a tuturor celorlate publicatii periodice Postmodern Openings, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Ekpirosis, etc in cel putin 8 baze de date si directoare de prima marime din domeniul cercetarii internationale precum si indexarea unor volume anterioare in baze de date de prima marime, Editura Lumen propune Programul PUBLICATIILE LUMEN IN BDI. Programul se adreseaza autorilor de carte stiintifica si academica care au publicat anterior in cadrul editurii noastre cat si celor care vor fi selectati in aceasta sesiune.
Volumele individuale si articolele din volumele colective vor putea fi indexate in BDI-uri cu care Editura are contract in conformitate cu regulamentul acestor baze si specificul articolelor sau cartilor. Pentru moment sunt eligibile volumele sau articolele care pot fi incadrate in una din clasele JEL pe care le puteti gasi pe www.edituralumen.ro .
Prezenta publicatiilor cercetatorilor si cadrelor didactice universitare in baze de date internationale, pe langa faptul ca este o conditie de promovare academica si universitara, permite cercetatorului prin asigurarea vizibilitatii sale internationale accesul la retele de cerectare nationale si internationale si implicit la fonduri pentru finantare propriilor cercetari.
Autorii interesati vor specifica intentia de a fi implicati in Programul Publicatiile Lumen In BDI fie in e-mail-ul in care ne propune un material spre publicare, fie pentru autorii din editiile anterioare printr-un e-mail cu titlul PARTICIPARE LA PROGRAMUL PUBLICATIILE LUMEN IN BDI-autor publicat anterior. In cazul autorilor publicati in editiile anterioare ale programelor noastre vor trebui sa ne indice titlul materialului (volumului, articolului in volum colectiv, etc) si anul aparitiei.
Editura Lumen va cofinanta costurile participarii autorilor nostri in cadrul acestui program intre 50 % si 100 %, dar acceptarea pentru participarea in program se face in urma unui nou Peer Review specific acestui program inclusiv pentru autorii selectati in editiile anterioare. Vor avea prioritate volumele sau articolele aparute in limba engleza.
Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati site-ul www.edituralumen.ro sau sa formulati intrebari pe adresa de email edituralumen@gmail.com.
Mentionam ca revistele Editurii Lumen sunt incluse in acest program in mod obligatoriu. Deci publicarea in reviste include in mod obligatoriu acceptul de a participa la Programul Publicatiile Lumen in BDI.

LUMEN INTERNATIONAL

Programul Lumen International presupune distributia cartilor aparute la Editura Lumen avandprioritate cele in limbi straine prin intermediul partenerilor nostri din Germania, Franta si Marea Britanie prin marile companii de distributie de carte internationala, pentru inceput fiind vizate Amazon.com si E-bay.com, vom anunta pe site-ul www.edituralumen.ro pe masura ce vom perfecta contracte de distributie cu alti distribuitori de carte din strainatate.
In acest moment sunt incluse in program o serie de carti aparute in limba engleza si vor fi disponibile in magazinele online internationale in cel mai scurt timp. Avanduse in vedere costurile prezentei cartilor noastre in librariiile internationale precum si posibilitatea ca anumite titluri sa nu atraga interesul cititorilor din strainatate Editura Lumen isi rezerva dreptul de a selecta volumele care sa fie incluse in program dupa propriile sale criterii. Daca totusi un autor doreste ca titlul sau titlurile sale sa fie listate in librariile virtuale partenere, Editura Lumen poate realiza acest lucru daca autorul acopera costurile de transport internationalpana la partenerii nostri din strainatate si cele de depozitare solicitate de partenerii internationali.
Programul este valabil atat pentru autorii selectati in editia 2010 a programelor noastre cat si in editiile anterioare. Autorii selectati in editiile anterioare care doresc sa beneficieze de acest program vor trebui sa trimita un e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com specificand numele volumului si anul aparitiei si faptul ca doreste sa fie inclus in Programul Lumen International. In urma consultatii cu partenerii din Germania, Franta si Marea Britanie Editura Lumen va propune fiecarui autor conditii personalizate de participare la program.

CARTE INTERNATIONALA LA EDITURA LUMEN

Programul este realizat impreuna cu edituri partenere din grupul Lumen International din Germania si Marea Britanie. Acesta isi propune publicarea in coeditie internationala simultan in Romania si Germania sau Marea Britanie a volumelor selectate in cadrul programelor editoriale Lumen. Accesul la acest program este conditionat de acceptul editurilor partenere. Pentru autorii publicati in editiile anterioare accesul la program se face printr-o noua editie a volumului, ce va apare in coeditie dintre Editura Lumen din Romania si Editura partenera din Grupul Lumen din Germania sau Marea Britanie.
Editura Lumen nu cofinanteaza in editia din 2010 cheltuielile pentru volumele aparute in editia internationala. Dar un volum selectat pentru editia nationala poate apare si in editie internationala adaugandu-se doar costurile coeditiei (solicitate de partenerul strain). Volumele cu caracter stiintific in cadrul acestui program vor fi supuse unui proces de Peer Review independent de catre editurile straine partenere.
Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati site-ul www.edituralumen.ro sau sa formulati intrebari pe adresa de email edituralumen@gmail.com.

Va invitam sa vizitati periodic site-ul Editurii Lumen pentru informatii sau noutati.
Director Editura Lumen
Antonio SANDU
Vicepresedinte International (UK Branch)
Simona Ponea

Editura Lumen este recunoscuta ca editura stiintifica de catre CNCSIS.
Editura Lumen are o retea nationala de distributie fiind prezenta in librarii din judetele: Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Caras Severin, Dolj, Iasi, Sibiu, Timisoara, in Depozite de carte, si Agentii de difuzare a cartii precum si prin principalele librarii virtuale existente. Aparitii ale Editurii Lumen sunt disponibile in principalele Biblioteci din tara, incluiv Bibliotecile Central Universitare, precum si toate Bibliotecle judetene.
Editura Lumen realizeaza cataloage ale tuturor aparitiilor sale editoriale pe care le transmite difuzorilor de carte si bibliotecilor promovand astfel cartile publicate si autorii acestora.
Editura noastra are de asemenea onoarea de a fi prezenta cu stand propriu la diverse targuri si expozitii de carte.
Informatii suplimentare: www.Edituralumen.ro, www.edituralumen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *