Metamorfoze – proiect pe tema identitatii culturale europene

Proiectul “Metamorfoze” este o iniţiativă a Asociaţiei Alumnus Club pentru UNESCO din Bucureşti în colaborare cu UNESCO, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, Federaţia Mondială şi Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor pentru UNESCO şi ELITE ART Club pentru UNESCO.  Iniţiativa acestui proiect s-a născut în primăvara anului 2009, în cadrul unei acţiuni de anvergură europeană intitulată YOUth and MUSEums. “Metamorfoze” constituie o rezultantă firească a proiectului-cadru mai sus menţionat.

Tema proiectului “Metamorfoze” este identitatea culturală europeană în percepţia tinerilor: Care sunt elementele definitorii ale identităţii culturale europene din perspectiva tinerelor generaţii? Care sunt căile specifice prin care tinerii îşi exprimă astăzi diversitatea în unitatea culturală europeană? Prin ce mijloace poate fi asigurată eficacitatea comunicării şi a dialogului intercultural la nivel european?

In cadrul unui workshop organizat la Sinaia în perioada 19 – 26 iulie 2009, echipa proiectului “Metamorfoze” invită 10 tineri din Europa Centrală şi de Sud-Est să elaboreze împreună schiţa-concept a unui spaţiu expoziţional dedicat identităţii culturale europene.

Relaţii despre proiect: Daniela Popescu, coordonator de proiect, 0722.929.902
Bianca Tudor, manager de proiect, 0755.046.592

ELITE ART Club UNESCO este o asociaţie culturală fără scop patrimonial implicată în organizarea şi promovarea unor proiecte ample, cu mare vizibilitate în rândul publicului larg şi al presei. Principalul scop al acestor proiecte este de a aduce în prin plan adevăratele valori ale artei româneşti, în deosebi cea contemporană, şi de a educa publicul pentru recunoşterea şi aprecierea lor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *