Serban Sturdza si Andrei Pippidi invitati la Conferintele „Mircea Vulcanescu”

Marţi, 31 mai 2011, ora 18:00, la Clubul Ţăranului, arhitectul Şerban Sturdza şi istoricul Andrei Pippidi vor vorbi despre Oraşul cotropit.

Bucureşti – şantier peste trecut.

Invitaţi:
Şerban Sturdza este arhitect, vicepreşedintele Fundaţiei Pro Patrimoniu şi al Ordinului Arhitecţilor din România.

Andrei Pippidi este profesor la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti şi membru fondator al Societăţii Academice din România.

Moderatorii dezbaterii:
Mihai Gheorghiu – cercetător Muzeul Naţional al Ţăranului Român
Iulian Capsali – jurnalist

Conferinţele „Mircea Vulcănescu” au menirea să constituie la MŢR un spaţiu al dialogului intelectual centrat pe teme ale ştiinţelor socio-umane, cu deosebire orientat spre tematica raportului între tradiţie şi modernitate în istoria şi devenirea culturii şi civilizaţiei româneşti a secolului XX şi a începutului de secol XXI. De asemenea, dialogul între cultură şi religie va fi privilegiat ca temă de reflecţie şi dezbatere.
Cultura română modernă s-a născut din apelul la modernitate şi s-a dezvoltat apoi în tensiunea polară dintre modernitate şi tradiţie. A fost această tensiune benefică, genuină, a dus la rezultate notabile, la o anumită identitate culturală sau nu? Mai este astăzi această tensiune reală, efectivă, mai există în cultura română un ferment al tradiţiei? Şi ce ar putea să însemne în contextul postmodernităţii, secularizant şi
globalizant, apelul la tradiţie?
Vor fi abordate teme diverse de istoria culturii, a civilizaţiei, de istorie a constituirii
disciplinelor socio-umane pe tărâm românesc, de istorie a instituţiilor culturale româneşti,
teme ţinând de antropologie, etnologie, istoria religiilor, istoria ideilor. Se vor lansa
întrebări şi se vor amorsa polemici, totul pentru a readuce la prezenţă cultura dialogului
intelectual, dezbaterea de idei, polemica civilizată.
Punem acest ciclu de conferinţe sub numele şi semnul lui Mircea Vulcănescu
pentru că el este figura emblematică a intelectualului român al secolului XX. Mircea
Vulcănescu reprezintă la superlativ tipul intelectualului angajat şi implicat în viaţa cetăţii
şi a poporului său, reprezintă de asemenea la superlativ tipul creştinului jertfelnic în
luptă cu demonia veacului. Credem că Mircea Vulcănescu este omul exemplar al culturii
române a veacului XX, alţii au opere mai închegate, opere încheiate, în schimb, el lasă
moştenire această gândire mereu vie, fragmentară, centrată pe problemele cruciale, şi
viaţa oferită ca jertfă aproapelui.
Nimic mai potrivit ca MŢR să devină organizatorul unor astfel de întâlniri care
să se desfăşoare sub semnul moştenirii intelectuale a lui Mircea Vulcănescu. Dragostea
absolută a lui M. Vulcănescu pentru civilizaţia tradiţională românească, încrederea sa
în acest tip uman îl fac în mod necesar părtaş la aventura intelectuală a MŢR, aşa cum
a iniţiat-o Horia Bernea. De altfel, textele sale au construit ele însele, alături de multe
altele, viziunea pe care expunerea permanentă a MŢR s-a edificat. Onorăm astfel în
Mircea Vulcănescu un precursor şi un model.

Partener: Clubul Ţăranului
Parteneri media: 24-Fun, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Port.ro, Hot News, webpr.ro,
www.LiterNet.ro, Observator cultural, Cultura, www.LăcaşuriOrtodoxe.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro,
ArtClue, www.comunicatedepresa.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *