2010 – Anul Matematicii în Şcoala Românească

Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), anunță lansarea inițiativei “2010 – Anul Matematicii în Şcoala Românească”, un proiect al societății civile, desfășurat în parteneriat cu instituții ale statului și entități private, ce își propune să schimbe mentalitatea copiilor, a părinţilor şi a cadrelor didactice cu privire la rolul matematicii în educație. Proiectul, care se bucură de patronajul Preşedinţiei României, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, și de sprijinul Intuitext – o companie SOFTWIN, Brandient si al Asociației MediaPedia, îşi propune să schimbe în bine atitudinea faţă de matematică a unor cercuri sociale cât mai largi şi invită la descoperirea multor aspecte inedite ale relaţiei dintre matematică, ştiinţe, artă şi cultură în general.

“Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de existență a Societății de Ştiinţe Matematice din România, vom demara o serie de activități ce au ca scop schimbarea de mentalitate a societății românești cu privire la matematică”, declară Radu Gologan, președinte al SSMR. “Vrem să demonstrăm că scopul educaţiei matematice nu este acela de a realiza un transfer formal al cunoştinţelor către elevi şi nici de a dezvolta capacităţi de rezolvare a problemelor abstracte, ci, dimpotrivă, rolul matematicii în şcoală este acela de a contribui la formarea unei gândiri coerente, rapide, analitice şi eficiente, aplicabilă în toate situaţiile din viaţă” a conchis președintele SSMR.

Campania își propune activități diverse, adresate atât elevilor cât și părinților și profesorilor, ca de pildă: concursuri pentru elevi, evenimente în școli și facultăți, conferințe, schimburi de experiență și dezbateri, dar și promovarea opiniei exprimate de diverse modele de succes – personalități ale culturii și societății românești – cu privire la rolul matematicii în formarea lor. În cadrul acţiunilor din acest an vor fi implicaţi peste 25.000 de elevi şi 1.000 de cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi mai mult de 1.000 unităţi şcolare din întreaga ţară.

O primă realizare în cadrul proiectului este site-ul www.anulmatematicii.ro, unde se pot găsi, între altele, anecdote matematice, povești despre matematică și matematicieni, precum și explicații ale relației între matematică și joc și între matematică și alte științe și arte.

One thought on “2010 – Anul Matematicii în Şcoala Românească”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *