Dicţionar de expresii, locuţiuni şi sintagme ale limbii române, de Cătălina Mărănduc

La Editura Corint, membră a Grupului Editorial Corint, în colecţia dicţionare lingvistice, a apărut Dicţionar de expresii, locuţiuni şi sintagme ale limbii române, de Cătălina Mărănduc. Frazeologia a fost dintotdeauna o piatră de încercare pentru lexicografi: foarte importante în comunicare, multiplicând posibilităţile de expresie ale unei limbi, îmbinările stabile de cuvinte sunt mai greu de identificat şi de fixat în structura rigidă a dicţionarului. Alcătuind Dicţionarul de expresii, locuţiuni şi sintagme ale limbii române, Cătălina Mărănduc a pornit de la necesitatea de a delimita cât mai clar categoriile vizate, evitând suprapunerile şi definiţiile vagi.
Dicţionarul e alcătuit cu rigoare şi consecvenţă, informaţia necesară fiind dispusă cu abilitate, într-un mod care nu îngreunează consultarea; cititorul va găsi în fiecare familie frazeologică accentul şi statutul morfologic al cuvântului-titlu, etichetele funcţionale ale unităţilor înregistrate (expresie, locuţiune, sintagmă), indicaţii de registru (popular, familiar, argotic etc.), informaţii asupra caracterului învechit sau actual, asupra frecvenţei, asupra construcţiilor sintactice (complementele verbului), informaţii esenţiale asupra relaţiilor semantice (sinonimie, antonimie).
Impresionează în această lucrare cantitatea uriaşă de material: pus la dispoziţia cititorului curios (dornic să-şi lămurească sensul unei expresii), a traducătorului (adesea dezarmat în faţa sintagmelor şi a expresiilor necuprinse în dicţionare) şi a specialistului interesat de dinamica lexicului românesc.

Prof. univ. dr. Rodica Zafiu
Universitatea Bucureşti

Autor: Cătălina Mărănduc
Format: 17 x 24 cm, Nr. pagini: 560, Cartonat
ISBN: 978-973-135-570-2
Preţ: 64,90 lei

În colecţia de dicţionare lingvistice a Editurii Corint au mai apărut:

DICŢIONAR EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE ŞI ENCICLOPEDIC DE NUME PROPRII (DEEX)
Autori: Elena Ciobanu, Maria Păun,
Magdalena Popescu-Marin, Zizi Ştefănescu-Goangă
Format: 17 x 24 cm • Număr de pagini: 1 024
Cartonat • Preţ: 89,90 lei

DICŢIONAR ESENŢIAL DE SINONIME AL LIMBII ROMÂNE (DES)
Autori: Nicoleta Petuhov, Liliana Agache
Format: 17 x 24 cm • Număr de pagini: 320
Cartonat • Preţ: 44,90 lei

DICŢIONAR NORMATIV AL LIMBII ROMÂNE, ORTOGRAFIC, ORTOEPIC, MORFOLOGIC ŞI PRACTIC (DIN)
Autor: Ioana Vintilă-Rădulescu • Format: 17 x 24 cm
Număr de pagini: 896 • Cartonat • Preţ: 89,90 lei

DICŢIONAR ESENŢIAL DE NEOLOGISME AL LIMBII ROMÂNE (DEN)
Autori: Monica Busuioc, Magdalena Popescu-Marin,
Zizi Ştefănescu-Goangă, Maria Păun
Format: 17 x 24 cm • Număr de pagini: 976
Cartonat • Preţ: 89,90 lei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *